Gaelic Learner's Corner

Fun & Games, Birthdays, Film, Books, Sport, Hobbies whatever floats your boat talk about it in here.
User avatar
GunChleoc
Posts: 529
Joined: Wed Sep 05, 2007 7:31 pm

Gaelic Learner's Corner

Postby GunChleoc » Wed Sep 05, 2007 8:11 pm

Cha d' fhuair mi fear agus rinn mi fear ùr an-dràsda... cò dhibh a th' ann ann a sheo mu thràth?
I haven't found one, so I made a new one... who of you is around already?

And welcome to everyone old and new, with little or lots of Gaelic! :D

Cha do thill mi dhachaigh ach an seachdain seo. Chòrd Alba rium glan! Sgìobhaidh mi tuilleadh nuair a bhios ùine gu leòr agam.
I didn't return home until this week. I loved Scotland! I'll write more when I have the time.
0 x
Oileanach chànan chuthachail
Tha mi a' coimhead air Haraidh Crèadhadair
Fòram na Gàidhlig

User avatar
tommy-g
Posts: 619
Joined: Sun Sep 02, 2007 9:32 pm
Favourite Gig: Barras '91
Location: Over the Rainbow!

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby tommy-g » Wed Sep 05, 2007 8:54 pm

Fesgair math!

good evening!

I will try again at the Gaelic 8-) but where is Mizzie hiding?
0 x
tommy-g

User avatar
GunChleoc
Posts: 529
Joined: Wed Sep 05, 2007 7:31 pm

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby GunChleoc » Wed Sep 05, 2007 9:19 pm

's math d' fhaicinn ann an t-sreath seo :D
Good to see you on this thread

Chan eil càil a fhios agamsa ma bhios i ann
I have no idea if she's around
0 x
Oileanach chànan chuthachail
Tha mi a' coimhead air Haraidh Crèadhadair
Fòram na Gàidhlig

Mara
Posts: 7
Joined: Wed Sep 05, 2007 4:11 pm
Favourite Gig: Stirling Castle 2003
Location: Germany

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby Mara » Wed Sep 05, 2007 10:33 pm

;)

Feasgar math a GhunClock !

Ciamar a tha thu ?
How are you?

Tha mi toilichte do leughadh an seo.
I'm glad to read you here.

Bha mi ann an Alba cuideachd. Bha i glè mhath !
I was in Scotland, too. It was very nice !


Tìoraidh ma-tha,
le meas,

Mara
0 x

User avatar
GunChleoc
Posts: 529
Joined: Wed Sep 05, 2007 7:31 pm

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby GunChleoc » Thu Sep 06, 2007 7:14 am

Halò a Mhara! Tha mi glè thoilichte d' fhaicinn an-seo!
Hello Mara! I am very happy to see you here!

Tha mi gu math, chaidil mi gu leòr mu dheireadh thall. Bha cus ann airson ur deànamh nuair a bha sinn ann an Alba, 's gun ùine gu leòr ann airson ur cadal!
I am well, I slept enough, finally. There was too much to do while we were in Scotland, and not enough time for sleeping!
0 x
Oileanach chànan chuthachail
Tha mi a' coimhead air Haraidh Crèadhadair
Fòram na Gàidhlig

Rorysbabe
Posts: 3307
Joined: Thu Sep 06, 2007 1:59 pm
Your favourite Runrig song: Too many to choose.
Favourite Album: ISOA.
Favourite Gig: Portree, SG.
Location: South Uist.

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby Rorysbabe » Fri Sep 07, 2007 8:49 am

Madainn mhath,Cha robh mi riamh cho toilicht' s a tha mi'n-diugh.
:D :D :D :D :D
0 x
"If you give me your hand, I will help you hold on" http://www.samaritans.org/

User avatar
GunChleoc
Posts: 529
Joined: Wed Sep 05, 2007 7:31 pm

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby GunChleoc » Fri Sep 07, 2007 12:01 pm

Halò agus fàilte! A bheil thu nad ionnsachadh cuideachd, no a bheil Gàidhlig bho thùs agad? Chan eil mi faighneach ann an dòigh sam bith :D
0 x
Oileanach chànan chuthachail
Tha mi a' coimhead air Haraidh Crèadhadair
Fòram na Gàidhlig

User avatar
GunChleoc
Posts: 529
Joined: Wed Sep 05, 2007 7:31 pm

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby GunChleoc » Thu Sep 13, 2007 10:25 am

Halò! Càite a bheil a h-uile agaibh? A bheil rud sam bith inntinneach a' tachairt? :D
0 x
Oileanach chànan chuthachail
Tha mi a' coimhead air Haraidh Crèadhadair
Fòram na Gàidhlig

User avatar
GunChleoc
Posts: 529
Joined: Wed Sep 05, 2007 7:31 pm

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby GunChleoc » Mon Sep 17, 2007 6:41 pm

An darna duilleag a-rithist... càite a bheil sibh uile? *bumpitybump*
0 x
Oileanach chànan chuthachail
Tha mi a' coimhead air Haraidh Crèadhadair
Fòram na Gàidhlig

User avatar
RunrigCorvusCoraxFan
Posts: 2381
Joined: Mon Sep 03, 2007 12:16 am
Your favourite Runrig song: All
Favourite Album: All
Favourite Gig: All
Location: London

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby RunrigCorvusCoraxFan » Tue Sep 18, 2007 4:07 am

Ciamar a tha thu?

How are you

Tha mi gu mhath tapa leat

Im well thanks

Ciamar a tha thu fhéin

How are you yourself

Is math ur faicainn

Its good to see you


mar sin leat

good bye :)
0 x
Know the Lord is Good
It is He who made us, and not we ourselves
We are His people and the sheep of His pasture - Pslams 100:3 NKJV

Stìophan
Posts: 26
Joined: Sun Sep 16, 2007 12:46 pm

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby Stìophan » Tue Sep 18, 2007 4:38 pm

Ciamar a tha sibh uile an-diugh.
How's are you all today

Tha cùisean gu math sàmhach an-diugh ann an Inbhir Pheofharain, a bheil dad as ùr far a bheil sibh?
Things are quiet in Dingwall today, anything new wherever you are?

Tha mi toillichte gun do cheangail mi ris "The Stamping Ground" o chionn 's gu bheil cothrom agam a' Ghàidhlig a chleachdadh is bruidhinn mu dheidhinn a' chòmhlain-chiùil as fheàrr agam :love:
I'm glad I joined The Stamping Ground beacause it gives me a chance to use Gaelic and talk about my favourite band :love:

Stìophan
0 x
Carson a chum iad eachdraidh bhuainn? Innsidh mi dhut tha iad gealtach.
Mas èirich Clann nan Gàidheal suas, le ceistean sìreach is cruaidh.
- Fichead Bliadhna

User avatar
GunChleoc
Posts: 529
Joined: Wed Sep 05, 2007 7:31 pm

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby GunChleoc » Tue Sep 18, 2007 7:11 pm

Fàilte chridheil ort air an t-sreath Gàidhlig againn! :D

Tha mise a' fuireach ann an Hamburg, anns a' Ghearmailt.
I'm living in Hamburg, in Germany.

Chaidh caraid agam dha na Stàitchean Aonichte airson greis, agus chaidh mi còmhla rithe dhan port-adhair. Bhe a ro anmoch dhomhsa agus tha mi sgìth an-dràsda :P
A friend of mine went to the US for a bit, and I went with her to the airport. It was too early for me and now I'm tired

An robh thu anns an Druim na Drochaid? :D


MrRunrigBogginsCCFAN wrote:Ciamar a tha thu?

How are you

Tha mi gu mhath tapa leat

Im well thanks

Ciamar a tha thu fhéin

How are you yourself

Is math ur faicainn

Its good to see you


mar sin leat

good bye :)

Tha mi gu math cuideachd, tapadh leat :D

Is math d' fhaicinn an-seo!

beagan ceartachaidh:

Tha mi gu math, tapadh leat

Is math ur faicinn
0 x
Oileanach chànan chuthachail
Tha mi a' coimhead air Haraidh Crèadhadair
Fòram na Gàidhlig

User avatar
rig
Posts: 1506
Joined: Sun Sep 02, 2007 10:35 pm

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby rig » Tue Sep 18, 2007 10:03 pm

Bha mi leisg, feumaidh mi aideachadh. :(

Bha torr agam ri dhèanamh ach bha mi direach leisg cuideachd.

Bha an t-sìde uabhasach math aig deireadh na seachdaine, ach cha b' urrainn dhomh a ghabhal leam dhan seachdain-obrach, gu mì-fòrtanach. :cry:

Halò, a Thim. Check your Gaelic book: thu( you singular) > leat; sibh (you plural/formal) > leibh.
Best not to mix the two, but not tragic for learners if it slips out wrong - people are happy that you're at least trying!

Tha mi toilichte d' fhaicinn an-seo, a Stìophain(?). Tha sinn feumach gu cinnteach air fuil ùr, mar a their iad... :twisted:

Na gabh dragh, ged-thà! 'Chan e fasgadairean a th' annainn! :P


I was lazy, I have to admit.
I had a lot to do, but I was just lazy too.
The weather was really good at the w/e, but I couldn't take it with me into the working week, unfortunately.
Glad to see you here, S. We definitly need new blood. as they say!
Don't worry, we're not bloodsuckers...
Last edited by rig on Tue Sep 18, 2007 10:53 pm, edited 1 time in total.
0 x
Image

The colour frontier
The ageing light
The sight that knows no fear


Stìophan
Posts: 26
Joined: Sun Sep 16, 2007 12:46 pm

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby Stìophan » Tue Sep 18, 2007 10:49 pm

Tha mi toilichte sinn a chluinntinn Rig!

Ach, cò-dhiù taing dhuibh uile 'son ur fàilte, tha mi a' coimhead air adhart ri beachd no dhà a chuir dhan an-seo :)
0 x
Carson a chum iad eachdraidh bhuainn? Innsidh mi dhut tha iad gealtach.
Mas èirich Clann nan Gàidheal suas, le ceistean sìreach is cruaidh.
- Fichead Bliadhna

User avatar
tommy-g
Posts: 619
Joined: Sun Sep 02, 2007 9:32 pm
Favourite Gig: Barras '91
Location: Over the Rainbow!

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby tommy-g » Tue Sep 18, 2007 10:53 pm

Tha mi gu math, tapadh leat

I was off work today playing with Colin and Cumberland!
(Was trying to get that last sentance into Gaelic but couldn't)
0 x
tommy-g

User avatar
rig
Posts: 1506
Joined: Sun Sep 02, 2007 10:35 pm

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby rig » Tue Sep 18, 2007 11:18 pm

Stìophan wrote: tha mi a' coimhead air adhart ri beachd no dhà a chuir dhan an-seo :)


Agus tha sinne a' coimhead air adhart ri na beachdan sin bho àm gu àm! :)

A bheil thu ag ionnasachadh Gàidhlig ann an Inbhir P. fhèin? A bheil thu a' seinn anns a' choisir Gàidhlig an seo, 's dòcha?

Bhiodh math ma bhios soidhnean anns a ' G. ann an Tesco, nach biodh?

Agus dè do bheachd mu dheidhinn na h- Acadamaidh ùr?

( Chan eil ceasnacheil a tha mi idir idir, bidh thu a' tuigsinn.. 8-) )


************

Tommy-g:

Tha mi 'n dòchas gur e seo a bha thu a' ceallachadh, agus gu bheil e ceart! Tha mi cinnteach gum bi daoine gu leòr eile an seo gam cheartachadh mura h-eil e! :P

Bha latha dheth agam an-diugh agus mise a' cluiche le C is C.
I was off work today playing with Colin and Cumberland!

Dè ur beachd, a h-uile duine? :?:
0 x
Image

The colour frontier
The ageing light
The sight that knows no fear


Mizzie
Posts: 81
Joined: Sun Sep 02, 2007 8:28 pm

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby Mizzie » Wed Sep 19, 2007 2:13 am

Fàilte oirribh bhuamsa air a' bhùird brath. Chan e 'fasgadairean' a th' annain ach 's dòcha gu bheil e nas fheàrr fasgadh fhaighinn.

Ceistean:

Bha latha dheth ann an-diugh agus bha mise a' cluiche C is C.
There was a day off and I was playing CandC

Cha robh mi ag obair an-duigh agus bha mi a' cluiche C 's C
I was not at work / I did not work and I played CandC

Sgrìobh Gun Chleoc:

Fàilte chridheil ort air an t-sreath Gàidhlig againn!
better?
Fàilte chridheil ort air sreath na Gàidhlig againn.

Chaidh caraid agam dha na Stàitchean Aonichte airson greis, agus chaidh mi còmhla rithe dhan port-adhair. Bhe a ro anmoch dhomhsa agus tha mi sgìth an-dràsda
better?
Chaidh caraid agam a-null dha na Stàitean Aoinichte airson greis, agus chaidh mi còmhla rithe dhan phort-adhair. Bha e ro anmoch air mo shon agus tha mi sgith anis.

An robh thu anns an Druim na Drochaid?
better?
An robh thu ann an Druim na Drochaid.


We like to help ourselves improve, not always making a better suggestion though, but it should not outweigh other friendly contribution. Maybe you can help us? Sometimes we do and sometimes we don't and sometimes it takes us a lot of blue to find a correct solution hehe.
0 x

User avatar
GunChleoc
Posts: 529
Joined: Wed Sep 05, 2007 7:31 pm

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby GunChleoc » Wed Sep 19, 2007 6:39 am

Fàilte chridheil ort air an t-sreath Gàidhlig againn!
better?
Fàilte chridheil ort air sreath na Gàidhlig againn.

Nas fhèarr! :D

Chan eil mi cinnteach leis na rosgrannan eile.


Chluich mi Colin & Cumberland gu tric nuair a thòisich mi air ionnsachadh.
I played C&C otfen when I started learning.

'S e geam gu math feumail is èibhinn a th' ann.
It's a pretty useful and fun game.
0 x
Oileanach chànan chuthachail
Tha mi a' coimhead air Haraidh Crèadhadair
Fòram na Gàidhlig

Stìophan
Posts: 26
Joined: Sun Sep 16, 2007 12:46 pm

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby Stìophan » Wed Sep 19, 2007 10:43 am

rig wrote:
Stìophan wrote: tha mi a' coimhead air adhart ri beachd no dhà a chuir dhan an-seo :)


Agus tha sinne a' coimhead air adhart ri na beachdan sin bho àm gu àm! :)

A bheil thu ag ionnasachadh Gàidhlig ann an Inbhir P. fhèin? A bheil thu a' seinn anns a' choisir Gàidhlig an seo, 's dòcha?

Bhiodh math ma bhios soidhnean anns a ' G. ann an Tesco, nach biodh?

Agus dè do bheachd mu dheidhinn na h- Acadamaidh ùr?

( Chan eil ceasnacheil a tha mi idir idir, bidh thu a' tuigsinn.. 8-) )


Dh'ionnsaich mi an cànan ann an Goillspidh le mo charaid.
I learnt the language i Golspie with my friend

Chan eil mi anns a' choisir idir o chionn 's nach urrainn dhomh seinn, ach rinn mi beul aithris aig Mòdan Bhlàr Ghobharaidh 1996, Inbhir Nis 1997, Loch Abair 1999 is Dhùn Omhainn 2000. Is ann an Dùn Omhainn bhuannaich mi Bonn Oir Chomuinn Ghlaschu is an Eilein Sgìtheanaich. :D
I'm not in the choir because I can't sing, however I did recitation at the Blairgowrie 1996, Inverness 1997, Loch Aber 1999 and Dunoon 2000 Mods. And in Dunoon I won the Glasgow and Skye Association Gold Medal.

Bu toigh leam gu mòr sanasan Gàidhlig fhaicinn ann an Tesco ach chanainn-sa gum bidh muinntir a' bhaile a' gearran mar as àbhaist! :x
I would really like to see Gaelic signs in Tesco but I think the locals would complain as usual!

Chan mi cìnnteach mi dheidhinn far a bheil an sgoil ùr a' dol air a thogail, ach chan eil àiteachan nas fhreagarraiche anns a' bhaile :(
I'm not sure about where the new school is being built, but there isn't a more suitable place in the town.
0 x
Carson a chum iad eachdraidh bhuainn? Innsidh mi dhut tha iad gealtach.
Mas èirich Clann nan Gàidheal suas, le ceistean sìreach is cruaidh.
- Fichead Bliadhna

User avatar
GunChleoc
Posts: 529
Joined: Wed Sep 05, 2007 7:31 pm

Re: Gaelic Learner's Corner

Postby GunChleoc » Wed Sep 19, 2007 10:46 am

Stìophan wrote:Chan eil mi anns a' choisir idir o chionn 's nach urrainn dhomh seinn, ach rinn mi beul aithris aig Mòdan Bhlàr Ghobharaidh 1996, Inbhir Nis 1997, Loch Abair 1999 is Dhùn Omhainn 2000. Is ann an Dùn Omhainn bhuannaich mi Bonn Oir Chomuinn Ghlaschu is an Eilein Sgìtheanaich. :D
I'm not in the choir because I can't sing, however I did recitation at the Blairgowrie 1996, Inverness 1997, Loch Aber 1999 and Dunoon 2000 Mods. And in Dunoon I won the Glasgow and Skye Association Gold Medal.

Sin thu fhèin! :D
0 x
Oileanach chànan chuthachail
Tha mi a' coimhead air Haraidh Crèadhadair
Fòram na Gàidhlig


Return to “Off Topic”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests